PROJEKT EKOLOGICZNY
 
    Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie we współpracy z Gminą Dlutów (beneficjent), w okresie od 01.10.2014r. do 30.06.2015r., realizuje zadania z zakresu przyrody i ekologii pt.
" Mali odkrywcy przyrody" - program przyrodniczo - ekologiczny
dla dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie

    Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
    Łączne koszty zadania: 18 600 zł
    Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 16 600 zł
    Udział własny ze środków Rady Rodziców Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie: 2000 zł

    Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:
- Prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w ramach zajęć dydaktycznych
- Uczestniczenie w warsztatach ekologicznych
- Wyjazdy, wycieczki, warsztaty terenowe
- Spotkania, wywiad
- Konkursy
- Wystawy pokonkursowe prac dzieci

    Zakres rzeczowy dofinansowania:
- zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola
- wycieczki przyrodnicze
- zajęcia specjalistyczne z zakresu przyrody i ekologii
- nagrody dla laureatów i uczestników przedszkolnych konkursów ekologicznych
Szkoła Podtawowa w Dłutowie

www.zainwestujwekologie.pl