PROJEKTY UNIJNE

 

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Wraz z początkiem września oddano do użytkowania nowe przedszkole w Dłutowie. Prace związane z budową trwały nieco ponad rok. W tym czasie przygotowano teren pod budowę przez wyburzenie istniejących budynków, wzniesiono nowy budynek oraz przebudowano parter istniejącego budynku na potrzeby administracji przedszkola. Przedszkole w Dłutowie zostało zaprojektowane dla 5 grup liczących po 25 dzieci każda. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi niemal 800 m2, zaś kubatura 3440m3. Każda sala zajęć ma powierzchnię około 70m2 i oddzielną łazienkę, dodatkowo znajduje się przestronna sala zajęć ruchowych.

W przedszkolu znajduje się nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla wszystkich przedszkolaków. Budynek ogrzewany jest za pomocą gazowej pompy ciepła wspomaganej kotłem gazowym. Gaz dostarczany jest ze zbiornika umieszczonego pod ziemią.
Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3 612 594,69zł, kwota dofinansowania wynosi 1 577 787,63 zł. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, każda grupa została także wyposażona w tablicę interaktywną, laptop, drukarkę i tablet.  Wyposażenie kuchni również dofinansowano ze środków UE.

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przebudową parteru istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby administracji przedszkola w Dłutowie.

W ramach projektu zostały wykonane:
1. Roboty budowlane.
2. Roboty instalacyjne zewnętrzne.
3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.
4. Budowa i montaż elementów małej architektury.
5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Budowa nowego budynku przedszkola została rozpoczęta w II kwartale 2016r. i została zrealizowana.
Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dłutów. Bezpośrednimi użytkownikami wybudowanego przedszkola będą dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawcy, pracownicy obsługi, a także rodzice dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej.
Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli (w tym osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) i zapewnienie im równości w dostępie do powstałej infrastruktury.


Znalezione obrazy dla zapytania efs łódzkie logo 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
" Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej na terenie Gminie Dłutów"


    Celem projektu jest wyrównywanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji w gminie Dłutów, w okresie od 01.10.2016r. do 31.08.2018r.
 
    Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez następujące działania:
-  modernizację istniejącej placówki
- zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16
- dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób)
- poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych

    Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolu.
    Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia, zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.


Kolorem czerwonym zaznaczono zajęcia realizowane w ramach projektu   "Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej na terenie Gminie Dłutów"
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

JOLANTA GRAŁKA

8:00 – 16:00

7:00 – 10:30

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00 (M.C)

14:00 – 16:00

7:00 – 11:30

7:00 – 13:00

MAGDALENA CIEŚLIŃSKA

8:00 – 12:00

w tym11:00 – 11:30 j.ang.

10:00 – 10:30 (P.S)

10:30 – 14:00 (M.C)

14:00 – 15:00 (M.M)

15:00 – 16:00 (M.M)

8:00 – 13:00

11:00 – 12:00 (M.C)

8:00 - 14:00

w tym11:00 – 11:30 j.ang.

12:30 – 13:00 (A.Sz.)

13:00 – 13:30 (A.Sz)

11:00 – 13:00 (M.C)

13:00 – 13:30 (J.G)

13:30 – 14:00 (M.C)

14:00 – 15:00 (J.G)

15:00 - 16:00 (J.G)

AGATA SZCZEPANIAK – MASŁOWSKA

7:00 – 12:30

8:00 – 16:00

13:00 – 14:00 (A.Sz)

6:30 – 12:30

11:30 – 12:00 (P.S)

12:00 – 16:00

12:30 – 13:00 (M.C)

6:30 – 12:00

AGATA NIEWIADOMSKA

 

12:30 – 16:00 (A.Sz)

w tym13:30 – 14:00 rytm.

11:00 – 17:00 (J.G)

12:45 – 13:45 (J.G)

12:30 – 13:00 (J.G)

13:00 – 14:00 (M.M)

14:00 – 14:30 (P.S)

14:30 – 17:00 (M.M)

6.30 – 12:00 (A.Sz)

8:00 – 11:00 (M.C)

10:15 – 10:45 (M.C)

11:00 – 14:00 (M.M)

 14:00 – 14:30 okno)

14:30 – 17:00 (M.M)

ANNA PAWLAK

 

6.30 – 12:00 (M.M)

12:00 – 14:00 (M.C)

12:30 – 13:30 (M.C)

6:30 – 10:30 (M.C)

10:30 – 11:00 (J.G)

w tym 10:30 – 11:00 j.ang.

11:00 – 11:30 P.S j.ang

7:00 – 12:30 (J.G)

w tym 11:30 – 12:00 j.ang.

12:30 – 16:00 (A.Sz)

w tym 13:00 – 13:30 j.ang.

14:00 – 14:30 (A.Sz.)

11:30 – 16:00 (J.G)

12:30 – 13:30 (M.M)

12:00 - 16:00 (A.Sz)

13:00 – 13:30 (A.Sz)

MAGDALENA MICHALAK

12:00 – 17:00

13:00 – 14:00 (M.M)

8:00 – 14:00

w tym 11:00 – 11:30 j.ang.

8:00 – 13:00

8:00 – 17:00

w tym 11:00 – 11:30 j.ang

12:30 – 13:30 (J.G.)

13:30 – 17:00

8:00 – 11:00

AGNIESZKA KUTYNIA

-

-

13:00 – 13:30 (M.C)

13:30 – 14:00 (J.G)

14:00 – 14:30 (M.M)

-

13:00 – 13:30 (M.C)

13:30 – 14:00 (J.G)

14:00 – 14:30 (M.M)

IWONA NOWICKA

12:45 – 14:30

14:45 – 16:00

-

-

8:30 – 11:30

-

MONIKA SYRYCZYŃSKA

   

13- 14.30

9.55-1040

14.30-16.00

 

RENATA CZYŻ

13.00 – 15.00

13.00- 15.00

DANUTA SYRYCZYŃSKA

13.00-14.30

12.30-14.00

12.30 14.30

15.00-16.00

10.00-11.00