ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI prowadzą: p. Anna Pawlak (gr. I, II i V), p. Magdalena Michalak (gr.III), p. Magdalena Cieślińska (gr. IV).

RELIGIA prowadzona jest przez panią katechetkę - Agnieszkę Kutynię w grupach starszych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - zajęcia w grupach starszych prowadzi p. Iwona Nowicka, a w grupach młodszych - p. Monika Syryczyńska.

ZAJĘCIA SENSORYCZNE prowadzone są przez p. dyrektor Danutę Syryczyńską.

ZAJĘCIA MUZYCZNE - na zajęciach dzieci poznają instrumenty muzyczne, uczą się śpiewać i tańczyć oraz doskonalą poczucie rytmu.
Zajęcia prowadzone są przez p. Agatę Niewiadomską i p. Annę Pawlak.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - na zajęciach dzieci rozwiną swoją wyobraźnię, twórcze myślenie oraz umiejętności manualne i plastyczne. Zajęcia prowadzone są przez p. Agatę Szczepaniak - Masłowską i p. Magdalenę Michalak.

ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, na których przedszkolaki ćwiczą w myśl zasady: "gimnastyka - dobra sprawa, dla nas dzieci - to zabawa". Zajęcia we wszystkich grupach prowadzi p. Magdalena Cieślińska.

KONCERTY MUZYCZNE odbywają się raz w miesiącu dla wszystkich grup przedszkolnych.